Στις πηγές της γνώσης

Display # 
Title
BAUDELAIRE CH.- Αισθητικά Δοκίμια
BOAS FRANZ – Η σκέψη του πρωτόγονου ανθρώπου και η πρόοδος του πολιτισμού
BORGES, JORGE LUIS (& JURADO ALICIA) – Τι είναι ο βουδισμός
BURCKHARDT, JACOB – Σκέψεις για την ιστορία
CHESTOV L.- Στους αντίποδες του ορθολογισμού
DE QUINCEY Th. – Επιστολές σε έναν νέο του οποίου η εκπαίδευση έχει παραμεληθεί
Eckermann P. – Συνομιλίες με τον Γκαίτε τόμ. Α΄ και Β΄
FREUD S. – Τρεις πραγματείες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας
FREUD S.– Το μέλλον μιας αυταπάτης (δίγλωσση έκδοση)
FURTWÄNGLER W. – Μουσική και λόγος
GOETHE J.W. – Θεωρία των χρωμάτων
GOETHE J.W. – Περί τέχνης
HOBBES Thomas – Περί της φύσης του ανθρώπου
JAMES W. – Η ανθρώπινη ενέργεια
JAMES W. – Η βούληση πίστης
JAMES W. – Παραλλαγές της θρησκευτικής εμπειρίας τ. Α΄ και τ. Β΄
JAMES W. – Περί της αθανασίας του ανθρώπου
JAMES W. – Ψυχολογία και εκπαίδευση
KANT I. – Η έννοια του αρνητικού μεγέθους στη φιλοσοφία
KANT I. – Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου
KANT I.– Ανθρωπολογία από πραγματολογική άποψη
KANT I.– Η διένεξη με τον Eberhard
KANT I.– Λογική
KANT I.– Πρώτες μεταφυσικές αρχές της φυσικής επιστήμης
LEOPARDI G. – Η θεωρία της ηδονής
LEOPARDI G. – Περί τεχνών και γραμμάτων
LOCKE J. - Δοκίμιο για την ανεκτικότητα- Επιστολή για την ανεξιθρησκία
MAETERLINCK M. – Ο θησαυρός των ταπεινών
MANN Th. – O Βάγκνερ και η εποχή μας
NIETZSCHE Fr. – Μαθήματα για την παιδεία
ORTEGA Y GASSET J. – Αισθητικό τρίπτυχο
PESSOA F. – Λογοτεχνικά δοκίμια
PICASSO P. – Σκέψεις για την τέχνη
RILKE R. M.– Μικρά δοκίμια για την τέχνη
RODIN AUG. – Η τέχνη
SCHOPENHAUER A. – Εριστική διαλεκτική
SCHOPENHAUER A. – Τα πάθη του κόσμου
STEINER R. – O χριστιανισμός και τα μυστήρια της αρχαιότητας
STEVENSON R.L.– Περί της ηθικής του συγγραφικού επαγγέλματος και άλλα δοκίμια
TOLSTOI L. – Ημερολόγιο σοφίας
TOLSTOI L. – Μια εξομολόγηση
TOLSTOI L. – Τι είναι θρησκεία
TOLSTOI L. – Τι είναι τέχνη
Unamuno M. de – Το τραγικό αίσθημα της ζωής
WALTER B. – Περί μουσικής
ZOLA E. – Κείμενα για την τέχνη
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – Έμπνευση και δημιουργία