Γιαννόπουλος Π. – Ξενομανία

ISBN: 978-960-283-323-0

Σελίδες: 160

Τιμή: 9 €

«Έλληνας ως το κόκαλο, ελληνολάτρης μέχρι παραληρήματος, ήθελε να μεταβάλει όλους του “Ρωμιούς” εις Έλληνας... Ήρωάς του είναι ο Αλέξανδρος, ο ημίθεος αρχηγός ενός επιθετικού πολιτισμού. Ο Περικλής Γιαννόπουλος είναι μεγαλοϊδεάτης, όχι μόνον απελευθερωτικής, αλλά και κατακτητικής μορφής. Ωστόσο, πίσω απ’ αυτό το ύφος υπάρχει μια ψυχή σε βρασμό, που έχει οραματισθεί μεγάλα και μαστιγώνει τα μικρά: Ένας Έλληνας μεγαλοϊδεάτης, που δεν ανέχεται τη μικρολογία και την ανεμελιά της παρακμής».

Σπ. Μελάς (1953)

 

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

* Ξενομανία

* Νέον Πνεύμα

* Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

* Προς τους καλλιτέχνες μας

Ακόμα:

Προλογικό σημείωμα του Σπύρου Μελά, κρίσεις για το έργο του Περικλή Γιαννόπουλου, επίμετρο του Αλέξανδρου Βέλιου.

Παρουσιάσεις και κριτικές των εκδόσεών μας στον Τύπο