Λασκαράτος Α. – Λαός και λαοπλάνοι

ISBN: 978-960-283-055-0

Σελίδες: 96

Τιμή: 7 €

«Ας εξορίση επί ζωής των τους λαοπλάνους· αυτοί είναι άξιοι και μεγαλύτερης τιμωρίας, επειδή διαφθορείς και προδότες της Πατρίδος. Εις τον τόπον μας δεν υπάρχει παρά ένα μοναχό μεγάλο κόμμα, ή διά να ’πούμε καλύτερα, ένας μοναχός μεγάλος σωρός από ανθρώπους της κυβέρνησης, διηρημένος σε δύο στάσες, Κυβερνητικοί με επάγγελμα, Κυβερνητικοί δίχως επάγγελμα. Τα επαγγέλματα δεν φθάνουνε διά όλους, κ’ εκείνοι που μένουν απ’ όξον, γαυγίζουν εκείνους οπού είν’ από μέσα. Κι εσύ, δύστυχε Λαέ, δεν γνωρίζεις ούτε τις αληθινές σου χρείες...»

 

Ανδρέας Λασκαράτος (1811-1901)

Παρουσιάσεις και κριτικές των εκδόσεών μας στον Τύπο