Ρενιέρης Μ. & Γεννηματάς Π. – Τι είναι η Ελλάς

ISBN: 960-283-059-Χ

Σελίδες: 124

Τιμή: 6 €

Στο βιβλίο αυτό συναντιούνται δύο τραπεζίτες-πολιτικοί: ο Μάρκος Ρενιέρης (1815-1897) και ο Π. Ν. Γεννηματάς, αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μιλούν για την εθνική ταυτότητα, την ελληνική ιστορία, τον εθνικό εκσυγχρονισμό. Τους δύο συνομιλητές χωρίζουν 100 ολόκληρα χρόνια νεοελληνικής ιστορίας. Τα κείμενά τους, ωστόσο, συναπαρτίζουν ένα και το αυτό εγκόλπιο εθνικής αγωνίας. Αγωνίας για ένα έθνος που αναπαράγει την ιστορική του ενότητα διά μέσου όχι της επίλυσης, αλλά της διαιώνισης των προβλημάτων...

Παρουσιάσεις και κριτικές των εκδόσεών μας στον Τύπο